Notariusz – kiedy nam będzie potrzebny?

W codziennym życiu notariusz jest nam potrzebny przede wszystkim w przypadkach, gdy chcemy na przykład sporządzić różnego typu umowy, stworzyć testament, ustanowić rozdzielność majątkową czy dokonać innej czynności w obrębie obrotu cywilnoprawnego.

Kim jest notariusz i jaka jest jego rola?

Notariusz to prawnik mianowany przez Ministra Sprawiedliwości, który także wyznacza siedzibę jego kancelarii. Aby zostać notariuszem, osoba musi ukończyć studia prawnicze oraz zrobić aplikację notarialną. Od prawników i adwokatów różni się tym, że ci pierwsi wykonują usługi dla ludzi, a notariusz – czynności.

Wykonując czynności zawarte w ustawie o notariacie zapobiega on niepotrzebnym konfliktom, a więc sporom sądowym. Tak więc notariusz ma za zadanie sporządzenie dokumentu urzędowego, którego nikt potem nie może podważyć. Jest on bowiem ważną osobą zaufania publicznego i, co ważne, obowiązuje go tajemnica zawodowa.

Jeśli więc zależy nam na poświadczeniu złożenia oświadczenia woli, wybierzmy się do fachowej kancelarii notarialnej w Olsztynie.

Kiedy wizyta u notariusza jest potrzebna?

Podpis i pieczątka notariusza potrzebne są po to, by niektóre sprawy nabrały mocy prawnej. Do kancelarii notarialnej udajemy się więc zwykle w takich sprawach, które wymagają sporządzenia aktów notarialnych. Są to najczęściej:

 • darowizny, kupno lub sprzedaż nieruchomości – domu, działki, mieszkania;
 • spisanie intercyzy;
 • spisanie testamentu;
 • poświadczenia udzielanego pełnomocnictwa;
 • poświadczenia zgodności z odpisem.

Jaki jeszcze zakres czynności oferuje kancelaria notarialna?

Kancelaria notarialna https://www.notariuszolsztyn.info/ oferuje pełen zakres usług, które możesz wykonać w miłej, przyjaznej atmosferze bez stresu, jaki przysparzają oświadczenia i umowy.

Zakres obowiązków wykonywanych przez notariusza w Olsztynie obejmuje szereg czynności, a wśród nich między innymi:

 • odbiera od nas oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 • spisuje protokoły;
 • przyjmuje na tak zwane przechowanie takich dóbr jak pieniądze, dokumenty, elektroniczne nośniki danych z ważnymi dla nas informacjami;
 • tworzy wypisy, odpisy i wyciągi z już istniejących dokumentów;
 • sporządza projekty dokumentów prawnych;
 • składa w naszym imieniu wnioski o wpis do ksiąg wieczystych.

Zadzwoń i umów się wcześniej

Przed podpisaniem aktu notarialnego warto umówić się z notariuszem na rozmowę, w której trakcie należy przedstawić mu główne założenia przyszłej umowy. Oczywiście musimy wziąć ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty.

Przykładowo można do nich zaliczyć odpis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, wypis z kartoteki lokali, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, postanowienie o nabyciu spadku, odpis z Krajowego Rejestru sądowego. Rodzaj dostarczanych notariuszowi dokumentów zależy oczywiście od rodzaju sprawy – dlatego tak ważna jest wcześniejsza rozmowa z rejentem, który wytłumaczy nam, co dokładnie mamy przygotować.

Jeżeli jednak nie przygotujemy się do rozmowy z notariuszem w Olsztynie, nie szkodzi – on na spotkaniu powie nam, jakie dokumenty i w jakim terminie należy mu doręczyć. Dokumenty można będzie przesłaćpocztą lub dostarczyć osobiście.